NewBean – ถั่วลิสงรสต้มยำสมุนไพร

LINE ID: wannabe12

ร้าน NewBean – ถั่วต้มยำมุนไพร

กระป๋อง 180 กรัม – ราคา 50 บาท
ถุง 500 กรัม – ราคา 125 บาท
ถุง 1,000 กรัม  – ราคา 250 บาท

Tel : 083-420-1598

You may also like...