โปรคลอลาอาหารเสริมบำรุงกระดูก

LINE ID: @uwj9395s

โปรคลอลาอาหารเริมบำรุงกระดูกที่มีารโปรติโอไกลแคนจากันจมูกปลาแซลมิอนญี่ปุ่น
บำรุงกระดูก และซ่อมแซ่มกระดูกและข้อต่อป้องกันการเื่อมของกระดูกอ่อน